Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

          
             บริษัท เอ็ม เมททอล จำกัด
 ดำเนินธุรกิจผลิตเหล็กแท่งบิลเล็ท เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย     และเหล็กลวด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตหล็กที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเหล็กรวมทั้งสิ้น 550,000
    ตันต่อปี  บริษัทได้รับการรับรองมาตราฐานการผลิต  มอก. และ  ISO 9001:2008  และควบคุมมาตราฐานการผลิต
    อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 ข้อมูลเพิ่มเติม
m-metal
m-metal m-metal m-metal
 ข่าวสารวงการเหล็ก
  - ปิดการใช้งานชั่วคราว
 ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ
  - ปิดการใช้งานชั่วคราว
  สถิติผู้เยี่ยมชม
© 2010 | M Metal Co., Ltd.